Zobacz również stację Skawina

lub zadzwoń
+63 246 62 00
Od poniedziałku do piątku,
w godzinach 8.00–15.00
Pytania mieszkańców

Czy oprócz rozbudowy stacji budowane będą inne obiekty?

Tak, przy stacji zostanie dobudowany bardzo krótki fragment linii 400 kV (ok. 400 metrów). Dzięki temu połączone zostaną dwie linie: 400 kV Tarnów z 400 kV Tucznawa-Rzeszów. Dodatkowo wybudowana zostanie linia łącząca Elektrownię Jaworzno z rozbudowaną rozdzielnią na stacji Byczyna.
Powrót